Collhunter

Trápia Vás problémy s pohľadávkami? Trápi Vás zlá finančná disciplína Vašich odberateľov? Chceli by ste to zmeniť? Hľadáte efektívny nástroj na riešenie tejto situácie, ktorý môžete ovládať z prostredia vlastnej kancelárie? Máme pre Vás riešenie.

Čo je Collhunter?

COLLHUNTER je moderný nástroj, ktorý Vám umožňuje pripomínať splatnosti pohľadávok pred termínom splatnosti a tiež urgovať pohľadávky po termíne splatnosti. COLLHUNTER Vám prináša profesionálne, moderné a efektívne riešenie, ktoré zásadným spôsobom prispieva k rýchlejšiemu návratu finančných prostriedkov blokovaných vo forme pohľadávok a k celkovému zlepšeniu finančných tokov Vašej spoločnosti.

Späť

Ako to funguje?

COLLHUNTER poskytuje službu pripomínania splatností faktúr Vašich odberateľov a taktiež urgencie pohľadávok po splatnosti. COLLHUNTER v rozsahu Vami zadanej požiadavky automaticky odosiela pripomienku alebo urgenciu formou SMS správy priamo na mobilný telefón dlžníka. Celý proces prebieha prostredníctvom platných kreditov, ktoré si môže každý registrovaný užívateľ zakúpiť na základe platného cenníka. SMS urgencie a upomienky je možné odosielať jednotlivo, ale i hromadne.

Späť

Čo Vám prinášame

Ponúkame Vám nízke finančné náklady, pretože neplatíte odmenu v prípade úspešného inkasného procesu (success fee). Celý proces riadite z prostredia vlastnej kancelárie bez nutnosti nákupu akéhokoľvek ďalšieho nového HW či SW. Systém Vám poskytuje dvojfázové urgovanie pohľadávok, šablóny jednotlivých SMS správ sa personifikujú automaticky a dávkovo na základe dodaných údajov od užívateľa podľa požadovanej štruktúry.

Späť

Bezpečnosť a ochrana údajov

Jednou zo základných priorít našej spoločnosti v súvislosti s prevádzkovaním riešenia COLLHUNTER na tejto webovej stránke je spokojnosť užívateľa a tiež to, aby ste sa pri používaní COLLHUNTER cítili bezpečne. Dbáme na to, aby nedošlo k zneužitiu žiadnych dát, ktoré prostredníctvom COLLHUNTER odosielate. Aplikácia COLLHUNTER je prevádzkovaná v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, je zabezpečená spôsobom, aby nedošlo k zneužitiu akýchkoľvek údajov, ktoré prostredníctvom COLLHUNTER spracovávate a odosielate.

Späť

Preddefinované šablóny

Šablóny preddefinovaných inkasných správ sú rozdelené do dvoch základných skupín nasledovne:
1. pripomienky pohľadávok pred splatnosťou
2. upomienky pohľadávok po splatnosti.
Všetky šablóny boli definované tímom ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy a inkasa pohľadávok, tiež s ohľadom na aspekt psychologického vplyvu v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti a v neposlednom rade v súlade s platnou legislatívou.

Späť

Reporty

COLLHUNTER poskytuje presný štatistický prehľad formou reportu o odoslaných inkasných správach, ktorý obsahuje informáciu o tom, či bola v danom prípade inkasná správa doručená, nedoručená alebo sa jedná o neexistujúce číslo. Tento report je možné prehliadnuť si priamo v klientskom profile. COLLHUNTER garantuje vyhotovenie objektívneho reportu do 24 hodín od odoslania jednotlivých inkasných správ.

Späť

Kontakt

McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava
member of McGrath & Arthur® group
tel.: +421 2 5464 1851, fax: +421 2 5464 1852

IČO: 35 962 836, DIČ/IČ DPH: 2022080181/SK2022080181
OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38167/B